กิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง"

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ศูนย์แนะแนว ได้จัดกิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง" โดยนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 91 จำนวน 13 คน ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และแนะแนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>