กิจกรรมแนะแนว "เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS 63"

          เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ศูนย์แนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนว "เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS 63" ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (ครูพี่เอ๋) สถาบัน วี บาย เดอะเบรน ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>