การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ศูนย์แนะแนว วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเตรียมการเลือกแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง โดยนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ รุ่น 85, 87, 89 และ 90 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>