แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
เรื่อง How to get into Top US Universities

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์แนะแนว ประสานจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่อง How to get into Top US Universities โดย นายปิยะ ซอโสตถิกุล นายอภิชาต อัสสกุล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>