ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4-ป.6
เรื่อง “ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. วชิราวุธวิทยาลัย โดยศูนย์แนะแนว จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่อง “ทักษะการพัฒนา Executive Function ในเด็กและวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกอย่างมีคุณภาพ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานมูลนิธิเด็กดี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>