กิจกรรมติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง

          เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์แนะแนวร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมติว GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โดยวิทยากรจากทรูปลูกปัญญา อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (ครูพี่ยู) ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1

คลิกเพื่อชมภาพ >>