กิจกรรมการแปลผลรายงานรายกลุ่ม
การทดสอบการค้นหาตัวเอง และ coaching

          เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ศูนย์แนะแนวได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 "การแปลผลรายงานรายกลุ่มการทดสอบการค้นหาตัวเอง และ coaching" ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 ที่สนใจสมัคร และทำการทดสอบ การค้นหาตัวเอง โดยวิทยากรจาก Career Solution ณ ห้องประชุม อัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>