กิจกรรม Points of you

          เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 10.15 น. ศูนย์แนะแนวได้จัดกิจกรรม “Points of you” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่สนใจสมัครและทำการทดสอบ การค้นหาตัวเอง โดยวิทยากรจาก Career Solution ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 อาคารอัศวพาหุ

คลิกเพื่อชมภาพ >>