นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์

Grand Sport Teenager Designer Contest 13th

          นายพีรวิชญ์ ศรีวิไล ชั้น ม.5/2 คณะพญาไท ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบประเภทเสื้อกีฬา รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenage Designer Contest 13th จากผู้ส่งผลงาน จำนวน 1,145 ผลงานทั่วประเทศ