พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะและออกแบบ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หมวดศิลปศึกษา และหมวดออกแบบและเทคโนโลยี ร่วมกันจัด ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเวสสุกรรมสถิต วชิราวุธวิทยาลัย

          นิทรรศการผลงานของนักเรียน จะจัดตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม -
28 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกเพื่อชมภาพ >>