พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเกมทางคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานถ้วยรางวัลคณิตศาสตร์ และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเกม ทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ที่หมวดคณิตศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะการคำนวณ และการใช้เหตุผล สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

คลิกเพื่อชมภาพ >>