พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ... คลิกเพื่ออ่านต่อ

คลิกเพื่อชมภาพ >>