"กว่าจะเป็น...มัทนะพาธา"

          "กว่าจะเป็น...มัทนะพาธา" ภาพการซ้อมละครเวที เรื่อง มัทนะพาธา ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์

คลิกเพื่อชมภาพ >>