การแสดงละครเวทีเรื่อง MADANABADHA

          เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 กิจกรรมละคร วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดแสดงละครเวทีเรื่อง MADANABADHA บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>