Module ม.2 : ทะเลไทยกับการอนุรักษ์ จ.ชลบุรี

           เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฎ ได้จัดกิจกรรม Module : ทะเลไทยกับการอนุรักษ์ ณ ค่ายฝึกอบรม กรม กสพ.ฐท.สส. (กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ) และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 60 คน และครู 6 คน
           การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในธรรมชาติ ชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางทะเล และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะการเข้าเรียนแล็ปชีวกายภาพ (ผ่าปลาหมึกและฉลาม) กับ ดร.ประสาน แสงไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก-เพาะพันธุ์ปะการัง และระบบนิเวศทางทะเล หาสาระความรู้ดี ๆ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย (ที่ได้ปรับปรุงใหม่ไฉไลน่าเข้าชมอย่างยิ่ง) ทัศนศึกษาภายในเรือจักรีนฤเบศร (เรือธงของราชนาวีไทย) รวมทั้งชมเรือหลวงสิมิลัน และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (เรือฟรีเกต สมรรถนะสูง ลำล่าสุดของไทย) และสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล (จากภูผาสู่มหานที)

คลิกเพื่อชมภาพ >>