งานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสมุดภะรตราชา โดยในงานสัปดาห์ห้องสมุด แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
          วันที่ 29- 30 มกราคม 2563 มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องสมุด ภะรตราชา ได้แก่ นิทรรศการเถลิงราชย์กษัตรา องค์มหาวชิราลงกรณ นิทรรศการวันวานวชิราวุธ นิทรรศการหนังสือ เล่มโปรด กิจกรรมสกรีนถุงผ้าใส่หลอดจากไม้ไผ่ กิจกรรมปั้นคาแรคเตอร์ กิจกรรมสาธิตการทำ ขนมไทย กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมฯลฯ
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมเสวนา เรื่องเล่าจากนักเรียนเก่า ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ โดยได้รับกรุณาคุณจาก หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จมาทรงเล่าเรื่องความ ทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน โดยมี นายธนภัทร ปัญญาธีระ และนายธรรมนันท์ ธรรมธรานนท์ ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินรายการ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ ณ สนามข้างห้องสมุดภะรตราชา

คลิกเพื่อชมภาพ >>