พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 เอ 2 โดย ไลออน กมลพร ผ่องใส ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2 ได้มามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การแข่งขันแต่งบทกลอน การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดโครงงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบโล่
          ไลออน นาฏยา ขวัญเจริญทรัพย์ ประธานฝ่ายโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และไลออน วิชิต ขวัญเจริญทรัพย์ อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไลออน ภูพิงค์ วาทนากรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ไมตรีจิต มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาค ให้กับนักเรียนทีมระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

เด็กชายกษิดิส หวังวณิชชากร ป.6/1 คณะสนามจันทร์
เด็กชายปพน พงศ์อมรรัตน์ ป.6/1 คณะนันทอุทยาน
เด็กชายวริศชัย อินทร์กรุงเก่า ป.6/1 คณะนันทอุทยาน

และนักเรียนที่ได้รับรางวัล มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
          ไลออน ศศิพัชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ ประธานพื้นที่กรุงเทพโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ประจำปี 2563 ให้โรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

คลิกเพื่อชมภาพ >>