การแข่งขัน
Southeast Asian Pipe Band Championships 2019

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ จากตัวแทนนักเรียนวงปี่สก็อตวชิราวุธวิทยาลัย ที่เดินทางไปร่วมแข่งขัน "Southeast Asian Pipe Band Championships 2019" ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

ผลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภทเดี่ยว : จากผู้เข้าแข่งขันในระดับฝึกหัด จำนวน 23 คน

นายฐิติวัชร์  ธนะศรีสืบวงศ์ คณะพญาไท ได้อันดับที่ 3
ด.ช. ฤ.กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช คณะผู้บังคับการ ได้อันดับที่ 11
นายพงศ์จิรา  คาวาชิม่า คณะผู้บังคับการ ได้อันดับที่ 13

ประเภทวงดนตรี : จากผู้เข้าแข่งขัน 5 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ส่วน

1. แข่งขันประเภท Marchs รุ่นเยาวชน
       ปีสก๊อต ได้รับรางวัลอันดับที่ 1
       กลอง ได้รับรางวัลอันดับที่ 4
   
2. แข่งขันประเภท Medley รุ่นเยาวชน
       ปีสก๊อต ได้รับรางวัลอันดับที่ 2
       กลอง ได้รับรางวัลอันดับที่ 2

          ผลการแข่งขันประเภทวงดนตรี ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้

คลิกเพื่อชมภาพ >>