พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และภริยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
          โอกาสนี้ ผู้บังคับการ กล่าวอาศิรวาท ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา

คลิกเพื่อชมภาพ >>