นักเรียนรับเกียรติบัตร
 มูลนิธิ Himalayan Community Foundation

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรของ มูลนิธิ Himalayan Community Foundation ให้แก่นักเรียนอาสาสมัครวชิราวุธวิทยาลัย ที่เดินทางไปร่วมทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียบ้าน และโรงเรียน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2558 ณ ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>