St. Andrew’s Secondary School Singapore
เยี่ยมชมวชิราวุธวิทยาลัย และ ร่วมแข่งขันรักบี้กระชับมิตร

          เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียน St. Andrew’s Secondary School Singapore จำนวน 29 คน พร้อมทั้งครู และโค้ชทีมรักบี้ ได้เข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และฝึกซ้อมรักบี้กับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตลอดจนแข่งขันรักบี้กระชับมิตรในช่วงเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนไทย และนักเรียนสิงคโปร์ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำ และเสริมสร้างความมั่นใจผ่านกิจกรรมกีฬา

คลิกเพื่อชมภาพ >>