พิธีไหว้ครูและแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครู และแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

คลิกเพื่อชมภาพ >>