ผู้บังคับการรับมอบกล้องจุลทรรศน์ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มบริษัท Out-Sourcing Inc. Japan

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับมอบกล้องจุลทรรศน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท Out-Sourcing Inc. Japan ให้กับ ผู้บังคับการ เพื่อมอบให้กับหมวดวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนของวชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด จากตัวแทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่เดินทางไปร่วมงาน The Royal Winsor Cup 2019 ณ Guards Polo Club ประเทศอังกฤษ

คลิกเพื่อชมภาพ >>