ผู้บังคับการรับมอบของที่ระลึก
จากนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ไปฝึกซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล รับมอบของ ที่ระลึกจากนักกีฬารักบี้ฟุตบอล ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย จากการที่นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมโรงเรียน รุ่น 18 ปีและ 16 ปี ไปร่วมฝึกซ้อมกับโรงเรียน Seiko Kaguen เมือง ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2562 ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Tamiya ผลิต Model ที่มีอายุกว่า 50 ปี และเข้าเยี่ยมชมบริษัท Hotei Group ผลิตชาเขียว อาหารกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทยด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>