ผู้บังคับการรับมอบรางวัล bronze award และ
เกียรติบัตร จากงาน Malay College Youth Development Summit 2019

          เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย รับมอบรางวัล bronze award (อันดับ 3) และเกียรติบัตร จาก นายภูมิพัฒน์ ศักดิ์กีรติ นายพงษ์ดนัย สิริฐากูลพงษ์ และ นายธณกร พิษณุวงษ์ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Malay College Youth Development Summit 2019 เมื่อวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 ในหัวข้อ STEMulate โดยมีนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และประเทศไทย รวม 24 ทีม
          ทีมวชิราวุธวิทยาลัย ได้นำเสนอแนวคิด V sea boxing ที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ STEM โดยมี นางสาวภันทิสา รื่นภาคแดน และ นางมนต์ทิพย์ จารุพันธุ์ เป็นครูที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัย ได้รับรางวัล bronze award (อันดับ 3)
          และในการนี้ ผู้บังคับการได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายภูมิพัฒน์ ศักดิ์กีรติ นายพงษ์ดนัย สิริฐากูลพงษ์ และ นายธณกร พิษณุวงษ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ด้วย
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>