วชิราวุธวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงาน
Global Inclusive Leadership Program 2019

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะเยาวชน และนักเรียนพี่เลี้ยง ตัวแทนนักเรียนจากประเทศอังกฤษ ฮ่องกง อินเดีย ไต้หวัน และสาธารณประชาชนจีน เพื่อเตรียมงาน Global Inclusive Leadership Program 2019 (STEM + Leadership Week China and Thailand 2019) ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม ถึง 4 สิงหาคม 2562 ณ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>