โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจบาล โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันได้มาบรรยายให้ความรู้ กับนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นการสร้างภูมิต้านทานกับอบายมุขต่าง ๆ แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษภัยที่เกี่ยวกับการพนัน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>