พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 วชิราวุธวิทยาลัยจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเวลา 19.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เสร็จแล้วประธานในพิธีนำกล่าว "ทรงพระเจริญ"

คลิกเพื่อชมภาพ >>