นิทรรศการโครงการ Global Inclusive STEM+
Leadership China & Thailand 2019

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ดร. สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายวิรัชกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมชมการแสดงผลงานนิทรรศการโครงการความร่วมมือจาก 14 สถาบัน Global Inclusive STEM+Leadership China & Thailand 2019 ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>