พิธีปิดกิจกรรม Global Inclusive STEM+Leadership
China & Thailand 2019

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ดร. สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอ ง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายวิรัชกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้บริหารสถาบันจากประเทศสาธารณประชาชนจีน และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาของประเทศไทย และองค์กรผู้สนับสนุน จาก 14 สถาบัน ร่วมพิธีปิดกิจกรรมและชมการนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ในกิจกรรม Global Inclusive STEM + Leadership China & Thailand Week 2019 ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>