พิธีปิดโครงการ
Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM +
Leadership Week China & Thailand 2019

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 วชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีปิดโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>