พิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์
ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ ดร.พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายจารุพล ศรีปราบ ผู้กำกับคณะดุสิต นายพัลลภ วานิช ผู้กำกับคณะจิตรลดา เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาของนักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ได้แก่
          1. นายฑิมภ์ สุนทรพจน์ ได้รับทุนศึกษาที่ Shrewsbury School ประเทศอังกฤษ
          2. นายกฤษฏ์ สาตรักษ์ ได้รับทุนศึกษาที่ Cranbrook School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้บังคับการได้ให้โอวาทนักเรียนที่ได้รับทุนฯ หลังจากนั้นนักเรียนได้กราบลาผู้บังคับการ และผู้บริหาร เพื่อไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

คลิกเพื่อชมภาพ >>