พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่วชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็น แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน และกล่าวถวายราชสดุดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา เมื่อเสร็จพิธี จึงแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารพระราชทาน

คลิกเพื่อชมภาพ >>