พิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย
ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์วชิราวุธวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้ารับทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 52 ทุน ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ 1 วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>