พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
"โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์"

          เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>