วชิราวุธวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 วชิราวุธวิทยาลัย โดย นายเจษฎา กาญจนโบษย์ รองผู้บังคับการด้านบริหาร ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการด้านวิชาการ และผู้บริหาร ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด ให้โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>