โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เยียมชมโรงเรียน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 วชิราวุธวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ชมรมศิลปะและชมรมสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 18 คน และครู 1 คน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการออกแบบ เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ และลงมือสร้างสรรค์งานศิลปะแบบบ้านเชียง อาคารนวมภูมินทร์ ตึกเวสสุกรรมสถิต ได้ปฎิบัติงานปั้นเซรามิก ณ ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้องสมุดภะรตราชา หอประชุม และอาคารวชิรมงกุฎ

คลิกเพื่อชมภาพ >>