Director of Admission จาก Cranbrook Schools
เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. Director of Admission, Mr. Drew Miller จากโรงเรียน Cranbrook Schools ได้มาเยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และ นายองอาจ ออมศิริ นักเรียนชั้น ม.5/2 คณะจิตรลดา นักเรียน ทุนพระยาปรีชานุสาสน์ ปีการศึกษา 2562 และเป็นนักเรียนเก่า Cranbrook Schools ให้การต้อนรับ และ นำชมโรงเรียน

คลิกเพื่อชมภาพ >>