วชิราวุธวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและรางวัล
ให้นักเรียนในการแข่งขันรายการต่าง ๆ

          เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียน ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ดังนี้
การประกวดโครงงานบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนที่ ได้รางวัลรอบ “featuring proposal”
ประกาศนียบัตร (หัวหน้ากลุ่มโครงงาน รับรางวัล)
เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำด้วยพลังงานสะอาดแนวตั้ง
     เด็กชายพชร  พุ่มพวง ได้คะแนน 88.9 คะแนน
คลื่นเสียงไล่นกพิราบ
     เด็กชายพรต  ดุริยะประพันธ์ ได้คะแนน 88.9 คะแนน
PTSDM เครื่องกรองน้ำพกพาแบบจุก
     เด็กชายกรฤต  อินอนงค์ ได้คะแนน 86.1 คะแนน
From food waste to tree
     เด็กชายวีรภัทร  จึงเจริญ ได้คะแนน 86.1 คะแนน
กังหันไล่นก
     เด็กชายเฉลิมพงศ์  เขียวหวาน ได้คะแนน 85.2 คะแนน
เครื่องบีบอัดขยะ
     เด็กชายเกียรติภูมิ  พรหมชุติมา ได้คะแนน 84.3 คะแนน
 
เหรียญเงิน (หัวหน้ากลุ่มโครงงาน รับรางวัล)
ถังขยะไม่ต้องสัมผัสและการกำจัดแบคทีเรียในอากาศ
     เด็กชายเป็นหนึ่ง  คุณาทรกุล ได้คะแนน 83.3 คะแนน
การทำชั้นวางของด้วยขวดน้ำ
     เด็กชายปิติภูมิ  ปาตัก ได้คะแนน 82.4 คะแนน
สเปรย์ดับกลิ่นรองเท้าที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร ธรรมชาติ
     เด็กชายณภัส  มุ้งทอง ได้คะแนน 82.4 คะแนน
น้ำเช็ดโต๊ะสูตรสมุนไพรไล่แมลง
     เด็กชายณัฐพัฒน์  คงคำ ได้คะแนน 80.6 คะแนน
กังหันไล่นก
     เด็กชายเฉลิมพงศ์  เขียวหวาน ได้คะแนน 85.2 คะแนน
เครื่องบีบอัดขยะ
     เด็กชายเกียรติภูมิ  พรหมชุติมา ได้คะแนน 84.3 คะแนน
PTSDM เครื่องกรองน้ำพกพาแบบจุก
     เด็กชายกรฤต  อินอนงค์ ได้คะแนน 86.1 คะแนน
 
เหรียญทองแดง (หัวหน้ากลุ่มโครงงาน รับรางวัล)
ดอกไม้หอมในแจกันดับกลิ่น
     เด็กชายวศิน  กิจการเดชวุฒิ ได้คะแนน 75.9 คะแนน
ทิ้งหนูหน่อย
     เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม ได้คะแนน 75.0 คะแนน
 
กิจกรรมค่ายสะเต็ม (STEM Camp) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
(ตัวแทนนักเรียนแต่ละคณะ รับใบประกาศนียบัตร)
1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ทวีฤทธิ์ธนวงษ์ ม.2/1 คณะผู้บังคับการ
2. เด็กชายเลอเดช  เพชรกลาง ม.2/4 คณะดุสิต
3. เด็กชายภูดิศ  ฉายะโอภาส ม.2/6 คณะจิตรลดา
4. เด็กชายอภิญญภู  ตรีสัตยตระกูล ม.1/6 คณะพญาไท
5. เด็กชายธนกฤต  จันศรี ม.2/5 คณะจงรักภักดี
6. เด็กชายธรรมธัช เตียบฉายพันธุ์ ม.2/3 คณะศักดิ์ศรีมงคล
 
บาสเกตบอล
          วชิราวุธวิทยาลัย ส่งทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี เข้าร่วมแข่งขัน Basketball Academy 2019 ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ
          ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          เด็กชายญาณภัทร  ศรีสำราญ (หัวหน้าชุด) นำโล่ห์รางวัลมอบให้ผู้บังคับการ และนักกีฬารับมอบเกียรติบัตรจากผู้บังคับการ
 
ห้องสมุด
          เด็กชายกษิดิส หวังวณิชชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 คณะสนามจันทร์ รับเกียรติบัตรและของรางวัลจากกิจกรรมนักอ่านลั่นไก จัดโดยห้องสมุดประถมศึกษา โดยนักเรียนที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านเกณฑ์ คือ นักเรียนจะต้องบันทึกการอ่านตั้งแต่ 20 เรื่องขึ้นไป
 
สควอช
          วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสควอช ในรายการ The 6th RBSC Squash Youth Tournament เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ราชกรีฑาสโมสร The RBSC Sports Club
ผลการแข่งขัน    
รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี (สายคัพ)    
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1    
     เด็กชายรพีพงศ์  ลิ่มไพบูลย์ ม.1/4 คณะพญาไท
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    
     เด็กชายรวิพันธุ์  ลิ่มไพบูลย์ ม.1/5 คณะพญาไท
     
รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี (สายเพลท)    
ชนะเลิศ    
     เด็กชายอัครเดช  อัครหิรัณยา ม.1/6 คณะพญาไท
     
รุ่นอายุต่ำกว่า 11 ปี    
ชนะเลิศ    
     เด็กชายสฐิภัส  ศรีเฉลิม ป.5/6 คณะสราญรมย์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2    
     เด็กชายธนกฤต วัลลภาทิตย์ ป.5/3 คณะสราญรมย์
 

คลิกเพื่อชมภาพ >>