ผู้บังคับการมอบเกียรติบัตรในการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเกียรติมอบ
เกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประเภทงานประติมากรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต1 (จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 33 โรงเรียน) ทีม 3 คน ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นายชนุตร์ อะคิม ชมิท ม.5/5 คณะพญาไท
2. นายททฐยศ  พชรพงศ์พลิน ม.5/1 คณะพญาไท
3. นายพัธน์ยศ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.5/3 คณะพญาไท

คลิกเพื่อชมภาพ >>