พิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
และเมื่อเวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กองเกียรติยศลูกเสือหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ การนี้ นางอรวรรณ กิจกุศล ภริยา ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ถวายพวงมาลัยข้อพระกร จากนั้นทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชา นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

          จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานพระราชานุญาตให้นักเรียน ร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดพระวิสูตร และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแทนการสร้างพระอารามประจำรัชกาล ซึ่งต่อมาคือ วชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน

          การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้นักเรียนร่วมกันสวด "วชิราวุธานุสฺสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งจบ นักเรียนร่วมกันร้องเพลง "O KING OUR HELP" พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบิน ปิดพระวิสูตร

          เมื่อเสร็จพิธี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

          การนี้ นายปิยะชนก ลิมปะพันธุ์ รองผู้บังคับการด้านกิจการนักเรียน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพ >>