พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวชิราวุธวิทยาลัย ปีที่ 109

          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 6.30 น. วชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเป็นปีที่ 109 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก หลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จแล้ว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันอวยพรปีใหม่แด่ผู้บังคับการ และรับพรปีใหม่ พร้อมของขวัญปีใหม่จากผู้บังคับการ

คลิกเพื่อชมภาพ >>