พิธีลงนามในสัญญาการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์

          เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ได้ลงนามในสัญญาการไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 30 คน และได้ลงนามในสัญญานักเรียนที่ได้รับทุนพระยาปรีชานุสาสน์ไปศึกษาต่อที่โรงเรียน King's College ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ นายพลภัทร แก้วพวงงาม คณะจิตรลดา หลังจากนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมนี้ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนที่กลับเข้ามาเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

คลิกเพื่อชมภาพ >>