Akita Prefectural Board of Education และนักเรียน
เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. วชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารทางการศึกษา Akita Prefectural Board of Education และนักเรียน 3 โรงเรียน จากจังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น ที่มาเยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยได้นำชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หมวดภาษาไทย หมวดศิลปศึกษา และแผนกโภชนาการ

คลิกเพื่อชมภาพ >>