คณะครูและนักเรียนจาก Yurihonjo Junior High School
เยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. วชิราวุธวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Yurihonjo Junior High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาเยี่ยมเยียนวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมทั้งได้จัดการแสดง Yukata Classical Dance ให้นักเรียนคณะเด็กเล็กได้รับชม ณ อาคารวชิราวุธ 100 ปี และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หมวดภาษาไทย หมวดศิลปศึกษา แผนกโภชนาการ และแผนกอาคารและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่คณะพญาไท

คลิกเพื่อชมภาพ >>