กิจกรรม Save the Tigers Roadshow

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน "Save the Tigers Roadshow" โครงการที่เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเสือโคร่งไทยให้แก่เยาวชนไทย ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท บี.กริม ร่วมมือกับ WWF Thailand และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นำกิจกรรมดีๆ มามอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้รับทั้งความรู้คู่ความสนุกสนาน
อาทิเช่น
          - ฟังบรรยายพร้อมชมภาพยนตร์สั้น
          - เขียนโปสการ์ดส่งไปยังผู้พิทักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจการปกป้องผืนป่า และสัตว์ป่า
          - การประกอบหน้ากากรูปหน้าสัตว์ต่าง ๆ
          - การแต่งกลอนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เสือโคร่ง และผืนป่า

คลิกเพื่อชมภาพ >>