พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
(Grand Sport Teenage Designer Contest 13th)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธิติ  พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (ประธานโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์) ได้มามอบรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตาราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้ จากการประกวดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenage Designer Contest 13th
          ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ :
          นายพีรวิชญ์ ศรีวิไล ชั้นม.5 คณะพญาไท ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดออกแบบประเภทเสื้อกีฬา จากผู้ส่งผลงานจำนวน 1,145 ผลงาน ทั่วประเทศ

คลิกเพื่อชมภาพ >>