พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ แสดงปัจฉิมโอวาท
          ผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 กล่าวอำลำโรงเรียน ดังนี้
               ภาษาไทย : นายไกร สาตรักษ์
               ภาษาอังกฤษ : นายนครินทร์ วิเศษพานิชกิจ
               ภาษาฝรั่งเศส : นายพงศ์ปณต เทียมมโน
               ภาษาจีน : นายเพียงภพ กนกวรกาญจน์
               ภาษาญี่ปุ่น : นายคัมภีร์ บุรณศิริ

          จากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้องเพลง "เราเด็กในหลวง" และ
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ส่งมอบนักเรียนคืนแก่ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมภาพ >>