โครงการ Community Service in Nepal 2019

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน -3 พฤษภาคม 2562 ผู้กำกับคณะ ครู และนักเรียนอาสาสมัคร วชิราวุธวิทยาลัย จำนวน 23 คน เดินทางไปร่วมทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่สูญเสียบ้าน และโรงเรียน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2558 ณ ประเทศเนปาล ในโครงการ Community Service in Nepal 2019 ที่วชิราวุธฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี Himalayan Volun-tourism Nepal เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือชุมชนโดยมูลนิธิ Himalayan Community Foundation ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ (UN) และได้ก่อตั้งหน่วยงานเล็ก ๆ ในประเทศเนปาล ทำหน้าในการจัดโครงการอาสาสมัครให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชั้นนำทั่วเอเชีย และยุโรป เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง ได้มีระสบการณ์ทำงานอาสาสมัคร ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในชุมชนเล็ก ๆ ในประเทศเนปาล

          กิจกรรมที่อาสาสมัครวชิราวุธวิทยาลัยได้ช่วยเหลือน้อง ๆ มีดังนี้
          1. ทาสีโรงเรียน ทาสีห้องน้ำ ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
          2. ทำชิงช้า ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
          3. สอนหนังสือ และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ
          4. นำอุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้ามือสองสภาพดี ส่งต่อให้กับน้อง ๆ

คลิกเพื่อชมภาพ >>