โครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม
Thai-USA cultural exchange 2019

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562 นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม Thai-USA Cultural Exchange 2019 ณ Upper St.Clair High School in Pittsburgh, Pennsylvania, USA

คลิกเพื่อชมภาพ >>